ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
09-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต (ขายปลีก)
05-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฏาคม 2565 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จิ๊กซอว์ คอนเน็คชั่น จำกัด (ให้บริการ)
05-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นปลิว) ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2565 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพิมพ์ (ขายปลีก,ให้บริการ)
05-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2565 ที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ยื่นในระบบ e-workpermit.doe.go.th จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมานะศิลป์โฆษณา
01-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา กิจพิบูลย์
26-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ร่ม) ตามโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอเอสดี สกรีนบรรจุภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
18-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน กง 4539 จันทบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ)
05-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหลังฝึกอบรมอาชีพตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ อาชีพ การประดิษฐ์เครื่องจักสานปอกระเจา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางฉวีวรรณ จิตสวาท
15-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่ายางรถยนต์สำนักงาน ยี่ห้อเชฟโรเลต ทะเบียน กบ 8123 จันทบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ)
10-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุฝึกอาชีพตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน จำนวน 1 โครงการ ร้านชาดาพาณิชย์ โดยนางสาวสุชาดา กิจพิบูลย์
20-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา กิจพิบูลย์
22-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ MOU วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่ 1ม.ค. - 31 ธ.ค. 65 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานะ ชัยมงคล
16-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นผับ) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหมึกเข้มการพิมพ์ (ให้บริการ)
11-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับ นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชาดาพาณิชย์ โดยนางสุชาดา กิจพิบูลย์
28-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหลังฝึกอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน จำนวน 1 โครงการ สวนเห็ด จันทบุรี โดย นางปัณฑาทรีย์ เขาจารี
28-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์
28-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ร้านออฟฟิศมาร์ต
28-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 โครงการ ร้านธิติมาการพิมพ์ (ขายปลีก,ให้บริการ)
25-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 36 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 36 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศาลาโอสถรีเทล จำกัด
 1 2 3 >  Last ›