ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
16-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นผับ) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหมึกเข้มการพิมพ์ (ให้บริการ)
11-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับ นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชาดาพาณิชย์ โดยนางสุชาดา กิจพิบูลย์
28-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหลังฝึกอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน จำนวน 1 โครงการ สวนเห็ด จันทบุรี โดย นางปัณฑาทรีย์ เขาจารี
28-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์
28-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ร้านออฟฟิศมาร์ต
28-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 โครงการ ร้านธิติมาการพิมพ์ (ขายปลีก,ให้บริการ)
25-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 36 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 36 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศาลาโอสถรีเทล จำกัด
23-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ร้านออฟฟิศมาร์ต
23-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพทย์
22-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์มาตราการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เข้ามา-ออกไปจากจังหวัดจันทบุรี เพื่อทำงาน 1 โครงการ นายมานะ ชัยมงคล
14-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพทย์
13-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 โครงการ ร้านพิศตรายาง
29-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์มาตราการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เข้ามา-ออกไปจากจังหวัดจันทบุรี เพื่อทำงาน 1 โครงการ นายมานะ ชัยมงคล
15-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์นายจ้างที่มีคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา จำนวน 1 โรงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานะ ชัยมงคล
15-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหลังฝึกอาชีพตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานประจำปี 2564 กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกิตญาดา ล้วนหิรัญ
17-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินเทรนด์ เครื่องเขียน
09-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิ่ง จำกัด
05-04-2021 ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหลังฝึกอาชีพตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเฉลา ลิ้มดลธรรม
01-04-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ โครงการเสริมสร้างการรับรู้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทูทีนสปอร์ต
 1 2 3 >  Last ›