ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
18-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต
17-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินเทรนด์เครื่องเขียน โดยนายเชิดศักดิ์ ดิษฐะ
15-01-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเชิดศักดิ์ ดิษฐะ
14-01-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานะ ชัยมงคล
21-12-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานยี่ห้อเชฟโรเลต ทะเบียน กบ 8123 จันทบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัยกลการ
02-12-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา สีล้อม
18-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายพิธีการงานนัดพบ Co-Payment จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิว แทรเวิลลอด์จ จำกัด
31-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน์ อารัศมี
29-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต
20-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีทัศน์ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางฐิดาวลิน เกิดนาวี
17-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ร้านอินเทรนด์เครื่องเขียน โดยนายเชิดศักดิ์ ดิษฐะ
29-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 คือ นางสาวจิราพร อาชีพโกศลกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร อาชีพโกศลกุล
26-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางฐิดาวลิน เกิดนาวี
23-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ร้านอินเทรนด์ เครื่องเขียน โดยนายเชิดศักดิ์ ดิษฐะ
22-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนุชรี เรืองยิ่ง
22-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินเทรนด์ เครื่องเขียน โดยนายเชิดศักดิ์ ดิษฐะ
19-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ร้านออฟฟิศมาร์ต
09-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหลังฝึกอาชีพ การทำเจลล้างมือ จำนวน 1 โครงการ นายธนาธิษณ์ วันดี
29-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 คือ นางสาววรณัน มโนสมุทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรณัน มโนสมุทร
29-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 คือ นางสาวสุริชา พยัคฆศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุริชา พยัคฆศิริ
 < 1 2 3 4 >  Last ›