ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
21-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2652 นายชานนท์ เอี่ยมสมบูรณ์
21-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2652 นางสาวแสงเดือน เสมสฤษดิ์
21-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2652 นายสมชาติ โฉมเฉิด
21-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2652 นางสาวจุไรพร สุนทรโชติ
21-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 นายอ๊าท เสนาธรรม
21-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 นางละออ สุติยาภรณ์
21-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 นายทิวา ลิ้นทอง
21-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 นางจินตนา อินทรักษา
21-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ร้านธิติมาการพิมพ์
08-06-2008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ระยะที่2) นางสาวอำพร พิพัฒน์กุลภรณ์
‹ First  < 3 4 5