สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
07-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2564
07-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
07-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2564
07-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2563
29-04-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563
29-04-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2563
29-04-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
29-04-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563
29-04-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2562
29-04-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562
29-04-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2562
28-04-2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี 2562
26-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562
26-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562
26-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2562
26-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2562
26-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
26-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2562
26-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2561
26-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2561
 < 1 2 3 >