สถิติบุคคลพื้นที่สูงและบุคคลที่ไม่มีสถา เดือน ก.พ. 64