สถิติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐ

 

สถิติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐ

ตั้งแต่ 15 มกราคม 2564 - 13 กุมภาพันธ์ 2564