tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

หัวหน้าส่วนก.แรงงานเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามสด ใน Facebook Live : Facebook fanpag Save Chiangmai RSS

 

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมให้สัมภาษณ์สด ใน Facebook Live : Facebook fanpageSave Chiangmai  ไขข้อสงสัย  ทุกคำถาม  ฟังคำตอบ  ประเด็น  ผู้ประกันตน  คนว่างงาน  สิทธิแรงงาน  ณ  ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่