tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดหางานเชียงใหม่พร้อมหัวหน้าส่วนก.แรงงานจ.เชียงใหม่ ร่วมแบ่งปันอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุข RSS

 

วันที่  11 มิถุนายน 2563  นายสุธรรม  บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมมอบสิ่งงของอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุขจังหวัดเขียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Covid-19) ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายวิรุฬ  พรรณเทวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการรับมอบ