tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ร่วมงาน "มหกรรมแนะแนว YRC Guidance Expo 2023" ประจำปีการศึกษา 2565 RSS

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายแนะแนวอาชีพ ร่วมงาน "มหกรรมแนะแนว YRC Guidance Expo 2023" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งฝ่ายแนะแนวอาชีพจัดบูธนิทรรศการด้านอาชีพ ให้บริการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ การให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อ และเผยแพร่เอกสารด้านอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาจำนวน 35 แห่ง โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษามาร่วมงานจำนวน 600 คน มารับบริการในบูธจำนวนทั้งสิ้น 124 คน