tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มบุคคล) ประจำปีงบประมาณ 2566 RSS

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี ปามา ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มบุคคล) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการดำเนินงานตามโครงการ​ส่งเสริม​การรับงานไปทำที่ที่บ้าน​ และผู้รับงานไปทำที่บ้าน​ ให้ดียิ่งขึ้น

โดยตรวจเยี่ยมกลุ่มฯ​ ดังนี้

1.กลุ่ม​กระเป๋าปักประดิษฐ์​ อ.สันป่าตอง​ จ.เชียงใหม่​

ประธานกลุ่ม​ นางกัลยา​ แปงศิริ  ผู้ให้ข้อมูล​

2.กลุ่มงานปักผู้สูงอายุ​บ้านเชิงดอย​ อ.จอม​ทอง​ จ.เชียงใหม่​

ประธานกลุ่ม​ นางจุรีรัตน์​ หล่อดี​ ผู้ให้ข้อมูล​

3.กลุ่มของที่ระลึก​บ้านเชิงดอย​ อ.จอม​ทอง​ จ.เชียงใหม่​

ประธาน​กลุ่ม​ นางสุนิสา​ จันทร์​สม​ ผู้ให้ข้อมูล​

4.กลุ่มผู้สูงอายุ​สบเตี๊ยะ​ อ.จอมทอ​ง​ จ.เชียงใหม่​

ประธานกลุ่ม​ นางสิริพรรณ​ จงเลขา​ ผู้ให้ข้อมูล​