tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ร่วมบันทึกเทปสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ RSS

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมบันทึกเทป(NBT) ณ บริเวณสนามหญ้า อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์การภาคเอกชน พี่น้องชนเผ่า ประชาชน นร. นศ. และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่มีต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่และทุกชนชาติทั่วโลก