tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร RSS

 

วันที่ 17 ต.ค.2559 เวลา 19.00 น. นายวินัย ทองอุบล นักวิชาการแรงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ััี่ั ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการและพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวเชียงใหม่