tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
21-05-2018 เวลา 08:00 น. ถึง 22-05-2018 เวลา 16:00 น. นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ “CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018” วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้่างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่