tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
การเดินทางไปทำงานนวดในร้านของชาวต่างชาติในรัฐกาตาร์ New
เตรียมพบกับ..มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงาน...นัดพบแรงงาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อังคารที่ 14 พ.ย. 60 นี้
เตือนนายจ้างอย่านำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารสำคัญให้ผู้อื่น เสี่ยงถูกนำไปแอบอ้าง
รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 4
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 164 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึงวันที่17 พฤศจิกายน 2560
เตือนการเดินทางไปทำงานธุรกิจนวดสปาในคาซัคสถาน
มาเลเซียกำหนดให้แรงงานต่างชาติมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม พร้อมเตรียมปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจ้างงานแรงงานต่างชาติ (Levy)
เชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ เสนอชื่อเข้ารับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560
ปิดชำระค่าธรรมเนียม 7-11 ชั่วคราว ศูนย์ตรวจสัญชาติสมุทรปราการ สมุทรสาคร (1) และเชียงใหม่
การพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว (ถือบัตรสีชมพู)
กรมทรัพยากรน้ำรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระวังถูกหลอกให้สมัครฝึกงานและทำงานในสหรัฐอเมริกา โดยล่อลวงว่าจะได้สิทธิรับใบถิ่นที่อยู่ถาวร
ไต้หวันแจ้งเตือนแรงงานต่างชาติ ห้ามเข้าประเทศ..หากทำผิดกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
ย้ำ ! งานขายของหน้าร้านยังเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ
จัดหางานเชียงใหม่..พร้อมให้บริการจัดหางาน แก่ผู้สูงอายุ
อย่าเสี่ยงลักลอบทำงานเมืองนอก อาจต้องติดคุก และสูญเสียเงินจำนวนมาก
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท VYV Wellness Restreat Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา
ผ่าน 9 วัน ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาตรวจสัญชาติ และรับใบอนุญาตทำงานไปแล้วกว่า 3,000 คน
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวก..
 1 2 3 >  Last ›