tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
แจ้งคนไทยไปทำงานต่างแดน ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด New
โครงการประกวดบุคคลตัวอย่างสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากทำงานเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) New
กรมจัดยกระดับการให้บริการผ่านเว็บไซด์ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน
บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง รับสมัครพนักงาน 29 ตำแหน่ง...มากกว่า 1,000 อัตรา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณภาพชีวต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน,โครงการโปรแกรมการนวดบำบัด และเปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางการแพทย์ภูมิปัญญาไทย
ด่วน!! นายจ้างไต้หวันรับสมัคร พนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กว่า 15 อัตรา
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-Topik) ครั้งที่ 25
บริษัทนวดแผนไทยในมาเลเซีย รับสมัครพนักงานนวดหญิง 10 อัตรา
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point Syatem) ครั้งที่7
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
บริษัทนวดแผนไทยในมาเลเซีย รับสมัครพนักงานนวดหญิง 20 อัตรา
แจ้งแรงงานไทย..ไปทำงานไต้หวัน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
เชิญ นายจ้างสถาน/ประกอบการ อ.ฝาง แม่อาย ไชยปราการ เข้าร่วมประชุม แนวทางบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวฯ
เตือนแรงงานไทย..ไปทำงานเขตพื้นที่ติดชายแดน เสี่ยงตกเป็นเหยื่อธุรกิจผิดกฎหมาย!!!
นายจ้างไต้หวันเปิดรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ทั้งเพศชายและหญิง กว่า 42 อัตรา
จัดหางานเชียงใหม่..สำรวจความต้องการนายจ้างในพื้นที่อ.ฝาง เพื่อไปจัดประชุมชี้แจงแนวทางบริหารแรงงานต่างด้าวฯ
"แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2562 - 2563 (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ด่วน!! ไต้หวันรับสมัครคนงานทั่วไป (เพศชาย) 17 อัตรา สมัครที่จัดหางานเชียงใหม่ ถึง 10 กันยายน 2562
เชียงใหม่ จับจริง ต่างด้าว แย่งอาชีพคนไทย
 1 2 3 >  Last ›