tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการร่วมสมัครสมาชิกถาวร TO BE NUMBER ONE (นิตยสาร TO BE NUMBER ONE รายปี)
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 167 จำนวน 61 รายวิชา
จัดหางานเชียงใหม่..เตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน จัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เชียงใหม่ขานรับ Thailand 4.0 เตรียมเปิดศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
นายจ้างมาเก๊า..รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 62
จัดหางานเชียงใหม่..ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุฯ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา
เตือนคนหางาน!! ระวังถูกชักชวนไปทำงานภาคเกษตร ที่ประเทศแคนาดา...อาจเสียเงินฟรี!!
ข่าวดี!! คนพิการมองหาสถานที่จำหน่ายสินค้า/บริการ แจ้งความประสงค์ได้ที่..จัดหางานเชียงใหม่ ศาลากลาง ชั้น 1
เตือน!! นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าว..การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่
กรมจัด..ประกาศรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อทำงานกับบริษัท Singapore Airlines Limited
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย เพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 4
นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวดี..กรมการจัดหางาน รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 6 รับสมัครทั้งชายและหญิง
ไต้หวันรับอีก..พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า เพศหญิง 36 คน ขึ้นบัญชีสำรอง 10 คน
เตือนหญิงไทย..อย่างหลงเชื่อประกาศงานออนไลน์ เสี่ยงถูกหลอกค้าประเวณี.. กรมจัดย้ำ..เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานทุกช่องทาง
นายจ้างไต้หวัน..รับสมัครคนงานทั่วไป 2 อัตรา ขึ้นบัญชีสำรองอีก 8 อัตรา รับสมัครถึง 15 พ.ย. 61
ก.แรงงาน เร่งแก้ปัญหาแรงงานไทยเดินทางไปทำงานเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมาย ย้ำ!! เปิดโอกาสให้กลับไทยโดยสมัครใจตั้งแต่บัดนี้ - 31 มี.ค. 62
เตือน!! นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าว..การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่....ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา
ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน วิน วิน ลานนา จำกัด)
 1 2 3 >  Last ›