tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ชาย) New
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกต้นกล้า ภายใต้โครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมและบทลงโทษในการทำร้ายร่างกายลูกจ้าง ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าประเทศบรูไน
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพของแรงงานกึ่งฝีมือ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย)
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายหลังต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 13 ก.พ. 66
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย)
แจ้งปรับเปลี่ยนระบบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Luchin Corporation Sdn. Bhd.
การรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างร้าน NUR-WANITA RESTAURANT AND CATERING SERVICES
คนไทยถูกจับกุมในงานมหกรรมอาหารนานาชาติในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
UAE ประกาศลดค่าปรับสำหรับผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว และเพิ่มค่าปรับสำหรับผู้ถือวีซ่าถิ่นพำนัก กรณีพำนักอยู่ในประเทศเกินระยะเวลาที่กำหนด
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างบริษัท Borneo Air Conditioning & Engineering Sdn Bhd
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับการเดินทางเข้าสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
การจัดงาน Virtual International Job Fair 2023 ผ่านระบบ Zoom สำหรับแรงงานทักษะเฉพาะ เพื่อไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
แจ้งเตือนคนหางาน..เกี่ยวกับพฤติการณ์การหลอกลวง ไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เตือนคนไทย..ระวังถูกชักชวนไปออกร้านขายอาหาร/สินค้า หรือจัดแสดงงานอีเวนต์ต่าง ๆ ในมาเลเซีย ไม่ขอวีซ่าให้ถูกต้อง..ระวังถูกจับกุมข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
 1 2 3 >  Last ›