tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2562- 30 กันยายน 2562 New
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 169 New
เตือนภัยแรงงานไทยไปทำงานไต้หวัน!!! ระวังกลโกงการรับแจกซิมการ์ดโทรศัพท์ของมิจฉาชีพ
พร้อมแล้ว....ตู้งาน Job Box กว่า 15 แห่ง ในเชียงใหม่ บริการตำแหน่งงาน รองรับความต้องการมีงานทำของผู้มีรายได้น้อย
โอกาสดีของผู้พิการ!! เปิดรับสมัคร...ผู้รับทุนโครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำของ Duskin ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 - 2564 ณ ประเทศญี่ปุ่น
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD.ไต้หวัด ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
โครงการ สุขเกษม ก่อนเกษียณ (รุ่นที่ 3) ขอเชิญผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เห็นชอบให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กว่า 2,000,000 คน ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดปี 2562 และ 2563 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ ตามระบบ EPS..ครั้งที่ 25
23 ก.ค. 62...ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
นายจ้าง หาคนที่ใช่..คนหางาน ได้งานที่ชอบ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จังหวัดเชียงใหม่
ด่วน!! นายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า รับสมัครเพิ่ม..พนักงานรักษาความปลอดภัย 20 อัตรา
จัดหางานเชียงใหม่เดินหน้าตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมผู้กระทำผิด ย้ำ!! พบฝ่าฝืนกฎหมาย จับ ปรับเป็นแสน ส่งดำเนินคดี..
ห้ามนำผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้าม เข้าสาธารณรัฐเกาหลี
การพกพาสกุลเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้ เข้า-ออก ประเทศสิงคโปร์
จัดหางานเชียงใหม่..เตือนภัย ระวัง!! นายหน้าหางานเถื่อนหลอกไปทำงานต่างประเทศ
กรมจัดเปิดรับสมัครคนหางาน ไปทำงานธุรกิจโรงแรมและคาสิโนในมาเก๊า
จัดหางานเชียงใหม่ เตือนคนไทย หวั่นถูกลวงไปทำงานและเรียนในไต้หวัน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน(Point System) ครั้งที่ 7
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562
 1 2 3 >  Last ›