tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
จัดหางานเชียงใหม่เตือนภัย..นายหน้าเถื่อน ตุ๋นคนหางาน ช่วงสถานการณ์ Covid ระบาด อ้างส่งไปทำงานต่างประเทศได้ New
แนะนายจ้างกำชับแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตรวจโควิด-19 ภายใน 16 มิ.ย. 64 นี้ New
จัดหางานเชียงใหม่..พร้อมให้บริการประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ ลดความเสี่ยงโรคระบาด covid-19
แจ้งประชาชน..ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ลดความเสี่ยงโรคระบาด covid-19 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5311 2744-6
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศหญิง) และก่อสร้าง (เพศชาย)
สมัครไปทำงานไต้หวัน
การเก็บภาษีของสวีเดน
สินเชื่อเพื่อการไปทำงานต่างประเทศ
ไต้หวันให้นายจ้าง/บริษัทจัดหางานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าจ้างในระหว่างกักตัว
งานด้านการส่งเสริมการไปทำงานต่างประเทศ
เตือนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
จัดหางานเชียงใหม่..เตือนคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ระวังภัยจากนายหน้าเถื่อน หลังกรมการจัดหางานเผยยอดผู้ร้องทุกข์ 4 เดือน ขอความช่วยเหลือร้อยกว่าราย
ประกาศกรมการจัดหางาน คนต่างด้าวตามมติครม. วันที่ 26 ม.ค. 64 ให้ใช้แบบ บต. 48 และแบบ บต. 49
เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ รับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ หลังเปิดโอกาสให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ย้ำ จับจริง..หากพบกระทำผิด
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ
การดำเนินการในขั้นตอนต่อไป.... #จองคิวจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่) โทร. 090-2788980 #จองคิวถ่ายบัตรชมพู (ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5) https://q-online.bora.dopa.go.th/workcard
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ ปรับใหม่..ตามมติ ครม. วันที่ 26 มกราคม 2564
การคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชน หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชนด้วยพลังบวรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานสัมมนาวิชาการฯ
จัดหางานเชียงใหม่..แนะประชาชน ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ปลอดโควิด-19
 1 2 3 >  Last ›