tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน(Point System) ครั้งที่ 7
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีฯ 7-9 มิ.ย. 62 เท่านั้น
ข่าวดี..กรมการจัดหางาน รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7 โควตากว่า 4,000 คน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS -TOPIK) ครั้งที่ 24
เตือนคนไทยไปทำงานเกาหลีโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว เสี่ยงถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist)
แจ้งระงับ..การจัดส่งแรงงานไทยไปประเทศลิเบีย
ตำแหน่งงานว่างประจำสัปดาห์ ปี2562
จัดหางานเชียงใหม่..เร่งสร้างความเข้าใจ แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างคนต่างด้าวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ครบแล้ว 18 อำเภอ..โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลับบ้านช่วงสงกรานต์ 5 – 30 เม.ย. 62 ไม่เสียค่าธรรมเนียม
นายจ้างมาเลเซีย..รับสมัครพนักงานนวด ครั้งที่ 5 สมัครได้ที่จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 9 - 22 เม.ย. 62
จัดหางานเชียงใหม่เตือนแรงงานไทย ตรวจสอบสถานที่ทำงาน..ก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ ตามระบบ EPS ครั้งที่ 24
รับสมัครคัดเลือกคนหางาน ไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 14
อกนร.ไฟเขียว..ให้แรงงานต่างด้าวกลับประเทศต้นทางได้ ช่วงสงกรานต์ 5 – 30 เม.ย. 62
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖2 ครั้งที่ 2
เตือน!! นายจ้างและแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าวการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ ย้ำ!! ไม่มีการเปิดจดทะเบียน แถมเสียเงินฟรี
จัดหางานเชียงใหม่..จัดประชุมสร้างความเข้าใจ ป้องกันการทำผิดกฎหมาย แก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติ ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)
ไต้หวัน..รับสมัครคนหางานเพศชาย 35 อัตรา ถึง 22 ก.พ. 62 นี้
 1 2 3 >  Last ›