tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมลล์ (e-Statement) New
ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเมื่อผ่านการตรวจสอบ คัดกรอง... New
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๔ New
15 กันยายน เริ่มตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา ณ ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดเชียงใหม่ New
แรงงานลาว..เฉพาะที่มีใบอนุญาตทำงาน รีบเข้าศูนย์ปรับสถานภาพ ณ ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 15 มี.ค. 60 New
เตือนนายจ้าง อย่าหลงเชื่อข่าวลือ จะเปิดรับคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ตกหล่น ย้ำ ! ต้อง MOU เข้ามาเท่านั้น
แรงงานต่างด้าวที่เลือกศูนย์ตรวจสัญชาติเชียงใหม่ ชะลอการชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสและติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปิดแล้ว!! ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเผยตัวเลขนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่เข้าสู่กระบวนการถูกกฎหมาย
จัดหางานเชียงใหม่ ย้ำ !! นายจ้างยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าว ได้ครั้งเดียว
จัดหางานเชียงใหม่เผยตัวเลข นายจ้างยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว แล้ว 10,251 ราย ย้ำ! รีบไปติดต่อที่ศูนย์รับแจ้งฯ ภายใน 7 สิงหาคมนี้เท่านั้น!
เตือนแรงงานไทยลักลอบทำงานในประเทศมาเลเซีย โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน เสี่ยงถูกจับ..
เตือนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคล แอบอ้างทำเอกสารเอกสารปลอม หรือรับเป็นนายจ้าง
เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 24 ก.ค. – 7 ส.ค.60 ให้นายจ้างยื่นขอจ้างคนต่างด้าวผิดกฎหมายที่จ้างก่อน 23 มิ.ย.60
แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับมาตรการ..การจ้างงานผู้สูงอายุ
ม.44 ผ่อนผันบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉบับใหม่ 4 มาตรา ให้นายจ้าง คนต่างด้าวรีบดำเนินการให้ถูกต้อง ก่อน 1 ม.ค. 61 พร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเป็นเวลา 15 วัน (24 ก.ค. – 7 ส.ค. 60)
ศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
คำแนะนำการเดินทางไปประเทศยูเครน
บังคับใช้แล้ว พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพิ่มบทลงโทษนายจ้างกระทำผิด...ปรับสูงสุด 800,000 บาท !!!
แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับมาตรการ..การจ้างงานผู้สูงอายุ
 1 2 3 >  Last ›