tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
สมัครงาน..ฟรี ฝึกอาชีพไม่มีค่าใช้จ่าย.. พบกันในงาน “นัดพบแรงงาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018” 21 – 22 พ.ค. 61 โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่
**ขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้า** นัดพบแรงงาน Chiangmai IT Jobs Fair 2018
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศ!!! เลื่อนการจัดงานนัดพบแรงงาน CHIANGMAI IT JOBS FAIR 2018 เป็นวันจันทร์ที่ 21 และวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ..ขอเชิญคนหางานร่วมสมัครงานในวันดังกล่าว ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่
ศูนย์ OSS เชียงใหม่ เปิดจัดทำทะเบียนประวัติต่างด้าว ระยะ 2 แจ้งนายจ้างรอรับ SMS นัดหมาย พาลูกจ้างดำเนินการ ด่วน!!
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ปิดให้บริการชั่วคราว ช่วงสงกรานต์.. 12 – 17 เม.ย. 61 เริ่มเปิดให้บริการ 18 เม.ย. 61
ปิดแล้ว!! ศูนย์ OSS เชียงใหม่.... แรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ฯ กว่า 67,908 คน
ลงทะเบียนรายงานตัวแรงงานต่างด้าวออนไลน์ ภายใน 31 มี.ค. 61 เวลา 24.00 น.
จัดหางานเชียงใหม่ ชี้แจง.. กรณีแรงงานต่างด้าวนอนรอเข้าคิว ณ ศูนย์ OSS เชียงใหม่!!
แจ้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวลงทะเบียน Online ด่วน ภายใน 31 มี.ค. 61 นี้เท่านั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เม.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ, แจ้งการเดินทางฯด้วยตนเอง, Re-Entry ไม่ต้องรอนานอีกต่อไป...เลือกใช้บริการระบบ E-Service ที่ toea.doe.go.th ง่าย..สะดวก..รวดเร็ว ฟรี !!!
จัดหางานเชียงใหม่ ย้ำ..แรงงานต่างด้าว!! ต้องเข้าศูนย์ oss ภายใน 31 มีนาคม 61 นี้เท่านั้น
แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ!!!!! อังคารที่ 27 ก.พ. นี้ ศูนย์ OSS จะปิดทำการ 1 วัน
ด่วน!! แรงงานต่างด้าว…ทั้งกลุ่มที่ผ่านและยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ รีบดำเนินการทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์ OSS ภายใน 31 มี.ค. 61 นี้ เท่านั้น!!
โครงการ "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน"(นักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน)
 1 2 3 >  Last ›