tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ ตามระบบ EPS ครั้งที่ 24
รับสมัครคัดเลือกคนหางาน ไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 14
อกนร.ไฟเขียว..ให้แรงงานต่างด้าวกลับประเทศต้นทางได้ ช่วงสงกรานต์ 5 – 30 เม.ย. 62
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖2 ครั้งที่ 2
เตือน!! นายจ้างและแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าวการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ ย้ำ!! ไม่มีการเปิดจดทะเบียน แถมเสียเงินฟรี
จัดหางานเชียงใหม่..จัดประชุมสร้างความเข้าใจ ป้องกันการทำผิดกฎหมาย แก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติ ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)
ไต้หวัน..รับสมัครคนหางานเพศชาย 35 อัตรา ถึง 22 ก.พ. 62 นี้
จัดหางานเชียงใหม่..ขานรับนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษาช่วงว่างจากการเรียน
มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมความพร้อมเพื่อฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
เตือนแรงงานไทย..ระวังถูกหลอก ชักชวนไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์ ย้ำ!! ยังไม่ถึงฤดูกาล
ตรวจเข้มนายจ้าง/สถานประกอบการและการทำงานของแรงงานต่างด้าว จัดหางานเชียงใหม่ Scan พื้นที่..พบกระทำผิด 20 กว่าราย
ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการร่วมสมัครสมาชิกถาวร TO BE NUMBER ONE (นิตยสาร TO BE NUMBER ONE รายปี)
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 167 จำนวน 61 รายวิชา
จัดหางานเชียงใหม่..เตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน จัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เชียงใหม่ขานรับ Thailand 4.0 เตรียมเปิดศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
นายจ้างมาเก๊า..รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 62
จัดหางานเชียงใหม่..ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุฯ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา
เตือนคนหางาน!! ระวังถูกชักชวนไปทำงานภาคเกษตร ที่ประเทศแคนาดา...อาจเสียเงินฟรี!!
ข่าวดี!! คนพิการมองหาสถานที่จำหน่ายสินค้า/บริการ แจ้งความประสงค์ได้ที่..จัดหางานเชียงใหม่ ศาลากลาง ชั้น 1
เตือน!! นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าว..การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่
 1 2 3 >  Last ›