tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ครม.เห็นชอบมาตรการพิเศษ ให้แรงงานต่างด้าวอยู่และทำงานในไทยต่อถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันเป็นพาหะแพร่โควิดระลอก 2 New
จัดหางานเชียงใหม่..เตือนนายจ้าง!! ใช้บริการนายหน้าเถื่อนนำเข้าต่างด้าว เสี่ยงติดเชื้อ CDVID - 19
กรมการปกครองเปิดนัดจองคิวทำบัตรแรงงานต่างด้าว จัดหางานเชียงใหม่..ย้ำนายจ้างรีบดำเนินการตามขั้นตอน
จัดหางานเชียงใหม่ย้ำนายจ้าง..จะรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด แนะนายจ้างยื่นขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาต ภายใน 31 ก.ค. 63
เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน ย้ำนายจ้างและคนต่างด้าว..ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ตำแหน่ง นักแนะแนวอาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักแนะแนวอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
จัดหางานเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือก "นักแนะแนวอาชีพ" ผู้สนใจสมัครระหว่างวันที่ 18 - 24 มิ.ย. 63
จัดหางานเชียงใหม่...นำร่องบริการจัดหางานรูปแบบใหม่ (Smart Job Wallet) ใช้งานง่ายทั้งนายจ้างและคนหางาน
จัดหางานเชียงใหม่...เผยช่องทางแจ้งว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนฯ คนไทยและคนต่างด้าว ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน
การขึ้นทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานสำหรับคนไทยและคนต่างด้าว
ศูนย์ EPS ประจำประเทศไทย แจ้ง..ขยายระยะเวลาจ้างงานแก่แรงงานต่างชาติ
มาตรการกำกับดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าว
ด่วน!! ช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 สมาคมการประมงฯ รับสมัครทำงานในภาคประมง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อ ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ขอความร่วมมือผู้ประกันตน (คนต่างด้าว) กรณีถูกเลิกจ้าง/ลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้างงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-16#COVID19
การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ขอความร่วมมือผู้ประกันตน(คนไทย) (กรณีถูกเลิกจ้าง/ลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้างงาน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19#COVID19
จัดหางานเชียงใหม่ พร้อมบริการตำแหน่งงานรายชั่วโมง (Part-time) บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ระบาด
จัดหางานเชียงใหม่..แจ้งชะลอการจัดส่งแรงงานไทย ไปทำงานในประเทศอิสราเอล
 1 2 3 >  Last ›