tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศหญิง) New
การต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
เตือนแรงงานไทยหรือผู้สนใจไปทำงานในสิงคโปร์พึงปฏิบัติตามข้อกำหนด ของสัญญาจ้างงานอย่างเคร่งครัด
แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2566
กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครชายไทย วุฒิม.6, ปวช., ปวส. ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ปี 66 ครั้งที่ 1 (ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี)
แจ้งนายจ้าง.. เร่งนำคนต่างด้าวไปดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และขอรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
จัดหางานเชียงใหม่แจ้งเตือน..เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สบายใจไม่ถูกหลอก
การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 สำหรับแรงงานฯ ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 13 ก.พ. 66
แจ้งนายจ้างและแรงงานสัญชาติลาว ถึงการดำเนินการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name List) เพื่อประกอบ การขอมีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับใหม่ ให้กับแรงงานสัญชาติลาวที่ทำงานในประเทศไทย
ด่วน!! กรมการจัดหางานรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
ด่วน!! นายจ้างที่มีแรงงานเมียนมา ที่เอกสารรับรองบุคคล (CI) หมดอายุ ให้เร่งดำเนินการ 12 - 29 ตุลาคม 2565
***ข่าวปลอม อย่าแชร์!!!*** กรมการจัดหางานเปิดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ งานออนไลน์ งานพาร์ทไทม์
รับสมัครพนักงานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กิจการโรงแรมและคาสิโน ระหว่างวันที่ 5 - 23 ต.ค. 65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ไต้หวัน รับสมัครแรงงานทั่วไป 6 อัตรา สมัครทาง E-mail : doe.taiwansection@gmail.com ระหว่าง วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2565
การดำเนินการเปลี่ยนเอกสารรับรองบุคคล (CI) แก่แรงงานเมียนมาที่มีเอกสารรับรองบุคคล (CI) ฉบับเดิม ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566
รับสมัครไปทำงานภาคเกษตร ในรัฐอิสราเอล ครั้งที่ 17 (ขั้นตอนการลงทะเบียน+ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานที่ต้องเตรียม)
รับสมัครไปทำงานภาคเกษตร..ในรัฐอิสราเอล ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565
นายจ้างมาเลเซีย บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. รับสมัครพนักงานนวด 20 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. – 12 ต.ค. 65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
การเดินทางไปทำงานในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยใช้วีซ่าทักษะขาดแคลนชั่วคราว (ประเภทย่อยที่ 482) และวีซ่าทำงานและท่องเที่ยว (ประเภทย่อยที่ 462)
 1 2 3 >  Last ›