tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดนัดพบแรงงาน..ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ศุกร์ที่ 17 ม.ค. 63 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (SJC)
แรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา รีบต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดเชียงใหม่
ด่วน!! นายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า รับสมัครพนักงานโรงแรมและคาสิโน รวม 70 อัตรา
จัดหางานเชียงใหม..รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2563
เปิดให้บริการวันแรก!! ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดเชียงใหม่ ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ถึง 31 มีนาคม 2563
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2562 - 2563 (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) OSS 16 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63
ด่วน!! นายจ้างกิจการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ประเทศไต้หวัน รับสมัครคนงานทั่วไป 20 อัตรา
กรมการจัดหางาน รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 8
กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครชาย/หญิง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ฝึกครบ 3 ปี รับโบนัสฟรี 600,000 เยน !!!
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่...เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา นายจ้าง/สถานประกอบการ ร่วมกิจกรรมจัดหางานพิเศษให้นักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงว่างจากการเรียน (Part-Time)
ข่าวดีสำหรับคนว่างงาน!! จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่..จัดนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (SJC)
แจ้งคนไทยไปทำงานต่างแดน ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
โครงการประกวดบุคคลตัวอย่างสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากทำงานเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
กรมจัดยกระดับการให้บริการผ่านเว็บไซด์ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน
บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง รับสมัครพนักงาน 29 ตำแหน่ง...มากกว่า 1,000 อัตรา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณภาพชีวต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน,โครงการโปรแกรมการนวดบำบัด และเปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางการแพทย์ภูมิปัญญาไทย
ด่วน!! นายจ้างไต้หวันรับสมัคร พนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กว่า 15 อัตรา
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-Topik) ครั้งที่ 25
บริษัทนวดแผนไทยในมาเลเซีย รับสมัครพนักงานนวดหญิง 10 อัตรา
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย
 1 2 3 >  Last ›