tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

แจ้งระงับ..การจัดส่งแรงงานไทยไปประเทศลิเบีย

 

กรมจัดระงับการเดินทางแรงงานไทยที่จะไปทำงานลิเบียทุกช่องทาง หวั่นสถานการณ์  ความไม่สงบ ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิต  

  นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ด้วยกรมการจัดหางานได้รับรายงานสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบียจากอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ กรุงริยาด และเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทย  ในประเทศลิเบียติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการสู้รบ และปฏิบัติตามคำแนะนำ  ของทางการลิเบียอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้ สถานการณ์มีความแปรเปลี่ยนตลอดเวลาและมีความไม่ปลอดภัยสูง จึงขอให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศลิเบียจนกว่าสถานการณ์จะสงบหรือมีเสถียรภาพมากขึ้น

  ดังนั้น  เพื่อความปลอดภัยและเป็นการคุ้มครองแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศลิเบีย กรมการจัดหางานจึงได้ระงับการจัดส่งแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศลิเบียทุกช่องทาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  จึงขอประชาสัมพันธ์  ให้คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในประเทศลิเบียได้ทราบโดยทั่วกัน  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑2911-4 ต่อ ๒๐ ทุกวันเวลาราชการ