tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

เตือนคนไทยไปทำงานเกาหลีโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว เสี่ยงถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist)

 

นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข่าวแรงงานไทยลักลอบไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมายจำนวนมาก เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทำให้มีคนไทยบางส่วนแอบลักลอบเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย จนทำให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีเริ่มดำเนินมาตรการตรวจสอบเข้มงวดเพื่อกวาดล้างผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง  โดยก่อนหน้านี้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการผ่อนปรนด้วยการนิรโทษกรรมให้แรงงานที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้เดินทางกลับประเทศตนเองโดยสมัครใจ และจะไม่ส่งรายชื่อให้ทางราชการหรือบันทึกชื่อเป็นบัญชีดำ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเดินทางกลับไปทำงาน  อย่างถูกกฎหมายได้อีกครั้ง ซึ่งก็มีแรงงานไทยเดินทางกลับประเทศมาจำนวนหนึ่ง

  เกี่ยวกับเรื่องนี้  พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีข้อสั่งการให้ด่านตรวจคนหางานสุ่มตรวจผู้ที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบไปทำงานแบบผิดกฎหมาย  นอกจากนี้ ยังมีการประสานข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในการสอบข้อเท็จจริงจากแรงงานที่ถูกส่งตัวกลับเนื่องจากการลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย ว่ามีพฤติการณ์ในการเดินทางไปทำงานอย่างไร มีผู้ใดเกี่ยวข้อง ชักจูง หรือหลอกลวง เพื่อเป็นการกำจัดสาย/นายหน้าเถื่อนที่ดำเนินการให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

  อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการทำงานได้  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี อย่าได้หลงเชื่อผู้ชักชวนให้เดินทางเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกขึ้นบัญชีดำเป็นบุคคลที่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี  ห้ามเข้าประเทศ (Blacklist)  ทั้งนี้ หากพบประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ ที่อาจมีการโฆษณาสวัสดิการในลักษณะเกินจริง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานราชการก่อน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับคำแนะนะปรึกษาเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ โทร.0-5311-2744-6 หรือ ID Line : @doecmi

***********************************

Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

Website: www.doe.go.th/chiangmai

Email: cmi@doe.go.th

Line ID: @doecmi