tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดหางานเชียงใหม่...นำร่องบริการจัดหางานรูปแบบใหม่ (Smart Job Wallet) ใช้งานง่ายทั้งนายจ้างและคนหางาน

 

นายสุธรรม  บัวแก้ว  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  กรมการจัดหางานได้พัฒนารูปแบบการให้บริการจัดหางานผ่านเว็บไซด์ Smartjob.doe.go.th ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำรงชีวิตของประชาชน (New Normal) โดยการให้บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ (Smart Job Wallet) ผ่านมือถือ Smart Phone  ซึ่งนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงาน  ค้นหาผู้สมัครงานที่ตรงกับความต้องการได้ทั่วประเทศ  และคนหางานสามารถค้นหาตำแหน่งงาน และ  สมัครงานได้ด้วยตนเอง  ระบบจะส่งข้อมูลให้กับนายจ้างเพื่อเรียกสัมภาษณ์งานโดยอัตโนมัติ และหากมีตำแหน่งงานที่ตรงหรือสอดคล้องกับคุณสมบัติ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังมือถือของทั้งผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อให้นายจ้างเรียกไปสัมภาษณ์งานได้ทันที ซึ่งตอบโจทย์ความสะดวกที่สามารถใช้ได้หลากหลายบริการ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

  ** ระบบปฏิบัติการ Android

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My wallet และคลิก “ติดตั้ง”

  2. เปิดแอปพลิคชั่น My wallet 

  3. แตะที่ + มุมล่างด้านขวา

  4. เลือกปุ่ม Tap to Activate your Camera to เพื่อทำการ เปิดหน้าสแกนบัตร

  5. สแกน QR Code เพื่อรับบัตรในเว็บ smartjob.doe.go.th

  ** ระบบปฏิบัติการ iOS

  1. เปิด “กล้องถ่ายรูป” ในอุปกรณ์ของคุณ

  2. สแกน QR Code เพื่อรับบัตร

  3. ระบบจะเปิดแอปพลิเคชัน Wallet อัตโนมัติ

  4. กดปุ่ม Add เพื่อเพิ่มบัตรดิจิทัลเข้า Wallet

  ทั้งนี้ ก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My wallet ผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงทะเบียนในเว็บไซด์ Smartjob.doe.go.th ก่อน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องที่ให้บริการจัดหางานรูปแบบใหม่  จึงขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนหางานใช้บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ (Smart Job Wallet) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ทุกวันเวลาราชการ