tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง