tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างบริษัท Borneo Air Conditioning & Engineering Sdn Bhd

 

นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างบริษัท Borneo Air Conditioning & Engineering Sdn Bhd ซึ่งประกอบกิจการรับเหมางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคาร บริการซ่อมบำรุง และเป็นตัวแทนจำหน่ายแอร์ DAIKIN กรมการจัดหางานจึงประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี มีรายละเอียดดังนี้

  1. ตำแหน่ง Certified Electrician (ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 700 – 900 ดอลลาร์บรูไนต่อเดือน หรือประมาณ 17,824 – 22,916 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน)

  2. ตำแหน่ง Air Condition Technician (ช่างเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้าง 600 – 1,000 ดอลลาร์บรูไนต่อเดือน หรือประมาณ 15,277 – 25,463 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน)  (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 : 1 ดอลลาร์บรูไน เท่ากับ 25.4632 บาท)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1. อายุไม่เกิน 53 ปี

   2. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด

   3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

   4. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป

   5. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ช่างไฟฟ้า หรือช่างเครื่องปรับอากาศ   (ตามตำแหน่งที่สมัคร) จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  กำหนดการรับสมัครและวิธีการรับสมัคร

  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 18 มกราคม 2566 การรับสมัครมี 2 ช่องทางโดยผู้สมัครสามารถเลือกยื่นได้หนึ่งช่องทาง ดังนี้

   1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 25565 – 18 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

   2. ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 18 มกราคม 2566 โดยถือวันที่ไปรษณีย์  หรือเอกชนต้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ และเอกสารต้องถึงกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2566

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางาน ที่สนใจสมัครงานเพื่อไปทำงาน  ในประเทศบรูไน โดยวิธีรัฐจัดส่ง กับนายจ้างบริษัท Borneo Air Conditioning & Engineering Sdn Bhd เตรียมความพร้อม  ในการสมัครและการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อรับการสอบคัดเลือก ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็ปไซต์ www.doe.go.th/overseas  หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน/คนหางานพิจารณาไตร่ตรองการโฆษณาชักชวนและข้อมูลต่างๆ ให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษาและทดสอบความรู้ด้านต่างๆ ในประเทศไทย 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2245-1034หรืองานจัดหางานต่างประเทศ  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  อาคารอำนวยการกลาง  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.) โทร 0-5311-2744 ต่อ 22,23 หรือลงทะเบียนผ่าน https://toea.doe.go.th  หรือ Line Offcial ID : @doecmi