tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

คนไทยถูกจับกุมในงานมหกรรมอาหารนานาชาติในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

 

นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์คนไทยถูกจับกุมในงานมหกรรมอาหารนานาชาติ  ซึ่งจัดที่ Bandar Darulaman เมือง Kubang Pasu รัฐเคดาห์ จำนวน 48 คน จำแนกเป็น เพศชาย จำนวน 29 คนและเพศหญิง จำนวน 19 คน (อายุระหว่าง 18 - 59 ปี) ในข้อหาการละเมิดข้อกำหนดของการตรวจลงตราที่ได้รับอนุญาต (ใช้วีซ่าผิดประเภท)  มีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ค.ศ. 1963/63 มาตรา 39 (บี)  มีบทลงโทษคือ ปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต (ประมาณ 7,928 บาท) หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน เนื่องจาก  กรมตรวจคนเข้าเมืองรัฐเคดาห์ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย  มาทำงานในสถานที่ดังกล่าว โดยนายจ้างชาวไทยมีการเช่าสถานที่จัดงานเป็นเวลา 10 วัน จ่ายค่าเช่า จำนวน  2,800 ริงกิต (ประมาณ 22,360 บาท) และจ่ายค่าจ้างให้คนงานวันละ 50 ริงกิต (ประมาณ 400 บาท) รวมทั้งรับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักของคนงาน ทั้งนี้ กรมตรวจคนเข้าเมืองรัฐเคดาห์ได้เตือนนายจ้างและผู้จัดงาน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของกรมตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งทางการมาเลเซียได้ขอความร่วมมือประชาชน  แจ้งข่าวการลักลอบการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซียต่อไป

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียด้วยการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการมาเลเซียให้สามารถทำงานได้ ได้รับทราบ  ข้อกฎหมายมาเลเซียและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.) โทร. 0-5311-2744 ต่อ 22,23 หรือ.Line Offcial ID : @doecmi