tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

แรงงานต่างด้าวที่เลือกศูนย์ตรวจสัญชาติเชียงใหม่ ชะลอการชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสและติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

 

ประกาศ ! ! !

นายจ้าง-แรงงานต่างด้าว ที่ผ่านการสัมภาษณ์คัดกรองแล้ว และประสงค์จะยื่นตรวจสัญชาติ ณ ศูนย์ OSS เชียงใหม่

จากเดิมที่แจ้งให้สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์

จึงยังไม่สามารถชำระเงินที่ 7-11 เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้  ขอให้นายจ้างชะลอการชำระเงินไปก่อน และรอประกาศจากทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หากมีกำหนดการชำระเงินที่ชัดเจนแล้ว

ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ ศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

สถานที่ตั้ง อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 230 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

Facebook : https://www.facebook.com/cmemployment

Line ID : @doecmi

โทร 085-6955573 , 053-112911 ถึง 4