tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ศิริชัย ! สั่งกำชับ ! ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายจ้างไม่ได้รับความสะดวกในการยื่นขออนุญาตทำงานบุคคลบนพื้นที่สูง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติบัติงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงาน ร่วมหารือ กระทรวงการต่างประเทศ DSI คุ้มครองคนไทยไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายและตำแต่งสถานที่
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานร่วมถกปัญหาผู้เกี่ยวข้อง ปลดล็อค ! อาชีพสงวน 39 อาชีพที่คนไทยเมิน 26 กันยายนนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวันสนับสนุนให้แรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันกลับไปเที่ยวไต้หวันฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน จำนวน 1 คน กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
แรงงานแจง ! ขั้นตอน MOU ไม่ยุ่งยาก เป็นหลักสากล ตรวจสอบแรงงานได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 บริเวณชั้นที่ 1 ชั้นที่ 8 ชั้นที่ 10 ชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กกจ. จับมือ สพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฉบับ 2 ขยายความสำเร็จ เริ่มตั้งแต่ประถมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ด้านแรงงาน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตรา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ขะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการและตกแต่งคูหา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เคดีพี อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด]
ข่าวประกาศ
 1 2 3 >  Last ›