tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th
 รายการ ประเภท
สมัครหมอนวดไทยไปมาเลย์ 12 อัตรา 19 – 30 สิงหาคมนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ส.ส.อนุสรีฯ ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มผู้สูงวัยบ้านด่าน บุรีรัมย์ แนะต่อยอดอาชีพ ขยายตลาดโกอินเตอร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 3 รายการ (ประเภทสื่อโทรทัศน์ ประเภทสื่อวิทยุ และประเภทสื่อออนไลน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว - 2353 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องประชุมและห้องทำงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 9 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือวารสารและสื่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‘หม่อมเต่า’ ห่วงแรงงานไทยในฮ่องกง สั่งทูตแรงงานดูแลอย่างปลอดภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮค - 8471 กรุงเทพมหานคร และหมายเลขทะเบียน ชง - 3002 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
ข่าวประกาศรับสมัคร
กรมการจัดหางาน เดินหน้าลุยจับต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย ส่งกลับประเทศต้นทางกว่า 7,200 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผ้าคลุมเก้าอี้ห้องอบรมคนหางาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›