tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา New
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือก นายจ้างจ้าง ลูกจ้าง เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ New
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 รับสมัครพนักราชการ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร New
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา New
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการและรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ New
ตำแหน่งงานว่างนัดพบแรงงาน 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ New
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2561 New
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 11 - 18 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 4 - 11 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 27 เมษายน 2561 - 4 พฤษภาคม 2561