tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
19-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562
19-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562
18-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562
18-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562
15-03-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562
18-02-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562
18-02-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561
18-02-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561
03-10-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561
03-10-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561
03-10-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561
03-10-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561
19-06-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561
19-06-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561
02-05-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561
02-05-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561
02-05-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561
02-05-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560
02-05-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560
12-10-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560
 1 2 >