tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563
21-10-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563
21-10-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563
21-10-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563
15-10-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563
15-10-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563
19-05-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563
19-05-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563
19-05-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563
19-05-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563
19-05-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562
19-05-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562
 1 2 3 >