tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
08-09-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565
11-08-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565
20-06-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565
09-06-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565
09-06-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565
18-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564
18-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565
18-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565
18-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564
18-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564
19-10-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564
19-10-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564
19-10-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564
20-07-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563
 1 2 3 >  Last ›