tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินมูลค่าการให้สิทธิตามมาตรา 35 RSS

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางวิภารัตน์ ภักดี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินมูลค่าการให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการ (จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) ในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง  5 ราย ดังนี้

1.บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ริม ให้สิทธิแก่นางวรรณา เกตุมณี

2. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 ให้สิทธิแก่

 - นางชิดชนก จันทร์แปลง

 - นายธาตรี ขุนอินทร์

 - นางสาวกุ้ง ศรีระแก้ว

3. บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด ให้สิทธิแก่ นายเสถียร ผาแก้ว