tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในงาน "วันครอบครัวเรยีนาสารสัมพันธ์ วันวิชาการ 2565" RSS

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายแนะแนวอาชีพ จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในงาน "วันครอบครัวเรยีนาสารสัมพันธ์ วันวิชาการ 2565" ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายแนะแนวอาชีพจัดบูธนิทรรศการด้านอาชีพ ให้บริการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพพร้อมแปลผลการทดสอบ การให้คำปรึกษาอาชีพและการศึกษาต่อ การเผยแพร่เอกสารด้านอาชีพ โดยมีหน่วยงานภายนอกจำนวน 15 แห่ง มาร่วมงาน ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มารับบริการในบูธสำนักงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 127 คน