tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดหางานเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ประเด็นแรงงานต่างด้าว

#ขอเชิญรับชมย้อนหลัง

นายสุธรรม  บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในรายการความสุขประเทศไทย ตอน แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2562 2563 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ทางดิจิทัลทีวีช่อง 11 เวลา 10.30 - 11.00 น. และจานดาวเทียม PSI ช่อง 267 เวลา 13.30 - 14.00 น.