สจจ.เชียงราย วิทยากรการอบรมสัมมนาการป้องและสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

 

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางเมทินี สุริยะ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และ นายณัฐจักร์ ศรีแก้วเลิศ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาการป้องและสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.ก การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ที่แก้ไขเพิ่มเติม กระบวนการนำเข้า MOU และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี   โดยมี น.อ.จิรัฏฐ์ ผูกทอง ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน