สจจ.เชียงราย จัดงานนัดพบแรงงาน ChiangRai Jobfair Online 2021 ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2564

 

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย โดยนายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดเชียงราย จัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ ในรูปแบบ “นัดพบแรงงาน Online” ภายใต้ชื่องาน”นัดพบแรงงาน ChiangRai Jobfair Online 2021” ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานพิธีเปิดงานผ่านระบบ Zoom กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างสถานประกอบการที่ข้าร่วมรับสมัครงานผ่านระบบ Zoom การเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งานจากนักแนะแนวอาชีพ  ให้ความรู้และคำปรึกษาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ กิจกรรมไลฟ์สด ตอบปัญหาชิงรางวัล และการสาธิตอาชีพอิสระ”การทำแซนวิชสด” โดยมีผู้เข้าร่วมงานและสมัครงานผ่านระบบ Online จำนวน 407 คน นายจ้างสถานประกอบการจำนวน 25 แห่ง ตำแหน่งงานว่างจำนวน 74 ตำแหน่ง 469  อัตรา ผ่านการสัมภาษณ์งาน จำนวน 168 คน ได้รับการบรรจุงานจำนวน 35 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์งานที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากนายจ้างสถานประกอบการ