คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับจัดหางานจังหวัดเชียงราย

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค จัดหางานจังหวัดเชียงราย