จัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมงานอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีฯ

 

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค จัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมงานอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ณ ห้องกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการมอบวุฒิบัตรพร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการ โดยการอบรมโครงการฯครั้งนี้มีจำนวน 110 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 68 คน เพศหญิง 42 คน และแบ่งเป็นประเภทงานภาคอุตสาหกรรม จำนวน 14 คน ภาคการเกษตร/ ปศุสัตว์ จำนวน 76 คน และภาคก่อสร้าง จำนวน 20 คน