รองอธิบดีกรมการจัดหางานเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมและฟื้นฟูเยียวยาแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ

 

วันที่18 มิถุนายน 2562 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมและฟื้นฟูเยียวยาแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ตามคำเชิญของนายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ที่ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

โดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นสถานที่สำหรับฟื้นฟูเยียวยาลูกเรือประมงทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ซึ่งคาดว่าศูนย์ฯ จะเปิดดำเนินการประมาณเดือนกันยายนนี้