งานนัดพบแรงงานย่อย ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
08-08-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 08-08-2017 เวลา 15:00 น. วันนัดพบแรงงานเชียงราย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ณ เชียงรายมอลล์ & ทวียนต์ (ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย