ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย
สาธารณรัฐเกาหลีขยายเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีให้แจ้งการเดินทางออกนอกประเทศด้วยความสมัครใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองเกาหลีใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บทลงโทษสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นตรวจลงตราที่พำนักในไต้หวันเกินกำหนด/แรงงานแต่งชาติ หลบหนีในไต้หวัน​
กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่นสมัครฟรี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559
กรมการจัดหางาน...ประชุมร่วมกระทรวงแรงงานเกาหลี ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเพื่อจัดส่งแรงงานไทยได้มากขึ้น
เตือน คนหางานระวังถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน ขยายตลาดแรงงานพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น
กรมการจัดหางาน ออกพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศระบุหลักประกันต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่บัดนี้..
ประกาศ.. แรงงานต่างด้าวบัตรผู้ไม่มีสถานะสัญชาติไทย/บัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนจึงสามารถเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนท้องที่ทำงานหรือสถานที่ทำงานได้
กรมการจัดหางาน ตั้งศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้าง ในจ.ตาก สระแก้ว และหนองคาย ให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทย
กรมการจัดหางาน..ขยายเวลานำส่งเงินกองทุนส่งกลับ คนต่างด้าวถึงปี 2561
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
กรมการจัดหางาน ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.​
ชาวเชียงราย พร้อมใจ ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 23 -24 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับ AEC จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
กรมการจัดหางาน แจงมาตรการต่างด้าวหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน
กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานฯ 2 บริษัทจัดหางาน
กรมการจัดหางาน เผย แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศปี 2559 สร้างรายได้กลับประเทศแล้วกว่า 36,686 ล้านบาท
‹ First  < 9 10 11 12 >