ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
การดำเนินการของแรงงานต่างด้าวแต่ละประเภท
​ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงราย เปิดดำเนินการระยะเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึง 7 สิงหาคม 2560 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน
​บิ๊กบี้ ! หารือ บิ๊กแรงงานเมียนมา บริหารจัดการแรงงานร่วมกัน
​ไทย-ลาว ชื่นมื่น เตรียมเปิดศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทย
แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปตรวจสัญชาติ ทำ CI ต้องขอหนังสือรับรองออกนอกพื้นที่จากกรมการจัดหางานก่อน
​เตือน ! นายจ้างอย่าใช้โบรกเกอร์เถื่อน ! เสี่ยงตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
กนร. มีมติให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างได้
กระทรวงแรงงาน จ่อ ! ยกร่างอนุบัญญัติ พ.ร.ก.ต่างด้าว ปี ‘ 60
​กระทรวงแรงงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นในพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จากทุกภาคส่วน เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายในชั้นอนุบัญญัติ
​แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงาน สามารถทำงานได้ตามปกติ พบเห็นเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินแจ้งอธิบดีกรมการจัดหางาน
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์
กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ 4 แห่ง เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาต
​กรมการจัดหางาน !! เปิดให้บริการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ พร้อมประมวลผลผ่านระบบออนไลน์
​สถานการณ์การว่างงาน ปี 59 ยังอยู่ในภาวะปกติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยาเสพติดในไต้หวัน
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น 2559
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สืบสานพระราชปณิธาน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
‹ First  < 10 11 12 13 14 >