ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งจุดให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ณ บริเวณใต้อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ
กรมการจัดหางาน แนะประชาชนรับบริการผ่านระบบออนไลน์ ปลอดภัยจาก COVID-19
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน Online 2021 Chiang Rai Job Fair Online 2021 ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2564 สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงผ่านโปรแกรม Zoom
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 เปิดให้บริการปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 64 เป็นต้นไป
ด่วน! ครม. ขยายเวลาการดำเนินการตรวจโควิด-19 และยื่นขออนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (Chatbot)
ด่วน ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ยื่นขอบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ตามมติ คร. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รีบดำเนินการขออนุญาต(บต.48) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นี้ เท่านั้น
มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปยังรัฐกาตาร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
กรมการจัดหางาน บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื่อ โควิด-19
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
สจจ.ชร. ขอเชิญนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงฯ ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมธันยาอินน์ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สื่อ 5 ภาษา อยู่อย่างไรให้ไกลจากโควิด
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
สื่อ 5 ภาษา วิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย
สื่อ 5 ภาษา วิธีทำความสะอาดหน้ากากผ้า
สื่อ 5 ภาษา เว้นระยะห่างทางสังคม ลดเสี่ยง COVID-19
ด่วน!!!! แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่ยังไม่ได้จัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ(บัตรชมพู) กลุ่มมติ ครม. 20 ส.ค. 62 ให้รีบดำเนินการจัดทำบัตรภายในวันที่ 30 พ.ย. 63 นี้ เท่านั้น
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›