ด่วน!!!! แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่ยังไม่ได้จัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ(บัตรชมพู) กลุ่มมติ ครม. 20 ส.ค. 62 ให้รีบดำเนินการจัดทำบัตรภายในวันที่ 30 พ.ย. 63 นี้ เท่านั้น