สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน Online 2021 Chiang Rai Job Fair Online 2021 ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2564 สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงผ่านโปรแกรม Zoom

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน Online 2021 "Chiang Rai Job Fair Online 2021" ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2564 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 64 - 5 ส.ค. 64 สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงผ่านโปรแกรม Zoom
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-152051 ต่อ 312, 416