วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
29-08-2018 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 29-08-2018 - 19-09-2018 20-09-2018 - 20-09-2018
13-06-2018 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 13-06-2018 - 02-07-2018 03-07-2018 - 03-07-2018
15-01-2018 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-01-2018 - 23-01-2018 23-01-2018 - 23-01-2018
29-12-2017 ยกเลิกประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - - - - - -
12-12-2017 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-12-2017 - 20-12-2017 20-12-2017 - 20-12-2017