ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
12-07-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ การทำลอดช่องสิงคโปร์ จำนวน 1 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสายธาร มงคล
05-07-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะทาง 20,000 กิโลเมตร รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 8960 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด
25-06-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินไพศาล
25-06-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เค.เซอร์วิส
24-06-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
24-06-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค
24-06-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ป้ายคัทเอาท์ ประชาสัมพันธ์/สถานประกอบการและคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค
24-06-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ชผ 8156 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด
24-06-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 4455 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด
18-06-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ การทำเฉาก๊วยนมสด จำนวน 1 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ ใจมั่นคง
17-06-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
17-06-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซอร์วิส
12-06-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
05-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกและหลังฝึก หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าปักด้นมือ จำนวน 14 รายการ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน จังหวัดเชียงราย กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแอนท์ ซีอาร์
31-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค
31-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำคู่มือเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปี้แอนด์น้อง
31-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค
31-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน 2562 โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเด่นห้าปิโตรเลี่ยม
31-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเด่นห้าปิโตรเลี่ยม
28-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการฝึกปฏิบัติการเตรียมเป็นวิทยากรการทำน้ำพริกตาแดง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยะนุช สมภาร
 1 2 3 >  Last ›