ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
20-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำใบปลิว โครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม กราฟฟิค
16-01-2020 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 8960 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด
09-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กข 8989 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002)
23-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ การทำชาชีส จำนวน 1 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา ศรีพรหม
23-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ ทำพวงกุญแจหนัง จำนวน 1 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุกฤตา อนันตะ
23-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ การทำสบู่แฟนซี จำนวน 1 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางมัดธานีย์ พรมวงค์
23-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ การทำบาร์บีคิว จำนวน 1 อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรกริช ปิงคำ
19-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
19-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค
18-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
18-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค
13-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เค เซอร์วิส
13-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1ุ6 รายการ โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินไพศาล
13-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ป้ายคัทเอาท์ โครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค
13-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
12-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม
29-11-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำงานบริการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย ชัยพนัส
29-11-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนธันวาคม 2562 โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเด่นห้าปิโตรเลียม
29-11-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเด่นห้าปิโตรเลียม
27-11-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกดบัตรคิว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญฮาร์ดแวร์เซ็นเตอร์
 1 2 3 >  Last ›