ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
07-11-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน ชผ 8156 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด
07-11-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกเทคนิค
07-11-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 8960 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด
01-10-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2561 โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเด่นห้าปิโตรเลียม
01-10-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเด่นห้าปิโตรเลียม
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการเสนอราคาเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำนักงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดเชียงราย (One Stop Service) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุไผท แอนด์ วิมล
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอัชวัต เชาวาทิน
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปโภค บริโภคน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ำดื่มสตาร์ไบร์ท
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปโภค บริโภคน้ำดื่ม ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดเชียงราย (One Stop Service) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสายรุ้งพาณิชย์
27-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสหพล รักษ์สา
27-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางทันยรัตน์ คำเงิน
27-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานพนักงานทำความสะอาดตามโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนวลนาง นามมุ้ง
27-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเกตุเสพย์สวัสดิ์ นาทร
26-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระพงษ์ น้อยหมอ
26-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอำพล บุญจู
26-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสร เหล่ายาว
26-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทติยา เนาว์ชมภู
26-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ว่าที่ ร.ต.พิษณุ คุณยศยิ่ง
26-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาลักษณ์ แซ่ผุง
26-09-2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา เชื้อสุวรรณ์
‹ First  < 15 16 17 18 >