ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
03-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เค. เซอร์วิส
03-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ งบเพื่อการบริหารด่านตรวจคนหางานภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
22-07-2020 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
22-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
22-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เค. เซอร์วิส
16-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
15-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายณภัทรพล เสือเฒ่า
15-07-2020 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 4455 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ส.อนันต์การช่าง
13-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
10-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 8989 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด
02-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดพร้อมติดตั้ง โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอ แอม กราฟฟิค
02-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำฉากกั้นเคาน์เตอร์อะคริลิค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชียงรายอะคริลิคดีไซน์
30-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำงานบริการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย ชัยพนัส
30-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำงานบริการ พนักงานพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา ช่างเหลา
29-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ กองพรม
17-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสเปรย์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยา บงกชเภสัช
17-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินไพศาล
17-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสเปรย์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยา บงกชเภสัช
12-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ทำความสะอาดก่อนและหลังจัดโครงการฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุพัฒน์ เขตรักษา
10-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกและหลังฝึก หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน จังหวัดเชียงราย กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์ อุดเขียว
 < 1 2 3 4 >  Last ›