ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
08-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค
08-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหลังฝึก หลักสูตร การทำบายสี พวงมาลา พานพุ่ม จำนวน 16 รายการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางวิวา เม่นแย้ม
08-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค
08-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
01-06-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
29-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นห้าปิโตรเลี่ยม
29-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นห้าปิโตรเลี่ยม
28-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลำพู ไชยบุญเรือง
28-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ใจเย็น
28-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธาดารัตน์ คุณหลัก
28-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอชิระ วังสุนทร
28-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ นามวงค์
28-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ ทองสาย
28-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกลิ่นสุคนธ์ วงศ์สุภา
25-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ชผ 8156 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด
20-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เค. เซอร์วิส
14-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
13-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
13-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
13-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›