นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น ประกาศผ่อนผันคนต่างด้าวอยู่และทำงานกรณีพิเศษ ในรายการข่าวเช้าหัวเขียว ออกอากาศวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 06.30 – 08.30 น.


Content is not available

ไม่พบข้อมูลในระบบ