นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ในรายการ ข่าวเช้าหัวเขียว ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 06.30 - 08.30 น.


Content is not available

ไม่พบข้อมูลในระบบ