กกจ.จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานเปิด “โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของกรมการจัดหางาน โดยกำหนดจัดทุกวันพระครั้งละ 80 คน ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม ถึง 20 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม