ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เห็นชอบให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กว่า 2,000,000 คน ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดปี 2562 และ 2563 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
ผู้บริหาร กรมการจัดหางาน ร่วมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562
แรงงานไทยขอบคุณ รองนายกฯ ประวิตร์ ก่อนบินไปทำงานเกาหลีใต้คืนนี้ พร้อมสัญญาว่าจะตั้งใจทำงาน และนำความรู้กลับมาพัฒนาอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
อธิบดี กกจ.ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่ สบต. และกลุ่มงานคลัง
อธิบดีกรมการจัดหางานบรรยายพิเศษข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมพัฒนาตนเองเป็น Professional ในอาชีพ

 1 2 3 >  Last ›