ธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนองค์การความร่วมมือในการฝึกงานระหว่างประเทศ (JITCO)
กระทรวงแรงงาน เสนอให้แรงงานไทยเข้าเป็นสหภาพแรงงานสวีเดน และควบคุมจำนวนแรงงานไทยให้เหมาะสมกับปริมาณผลไม้ป่าในแต่ละฤดูกาล
อธิบดี กกจ. เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 8/2562 ติวเข้ม เตรียมพร้อมต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานเพื่อนบ้าน

 1 2 3 >  Last ›