คำชี้แจงแนวทางการบริหารแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในปี 2563

คำชี้แจงแนวทางการบริหารแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในปี 2563


FILE PDF