นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
22-09-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 22-09-2018 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานอมตะนคร ชลบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี อมตะนคร ชลบุรี