ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชน ส่งเสริมสินค้าชุมชนค้าขายออนไลน์มูลค้า 200 ล้านบาท
กระทรวงแรงงานเผย ! คนหางานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศทางสื่อออนไลน์มากขึ้น หลังพบช่วง 7 เดือนถูกหลอกไปแล้วกว่า 300 คน
กระทรวงแรงงานเผย 9 ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย
กระทรวงแรงงานเตือน ! แรงงานลาวกลุ่มถือบัตรชมพู รีบไปปรับสถานภาพที่ไอทีสแควร์ด่วน ! ก่อนบัตรหมดอายุ ตั้งแต่ 28 สิงหาคมนี้
แรงงานต่างด้าวทำงานขับวินมอเตอร์ไซต์หรือขับขี่ยานยนต์ มีความผิด เป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ
รับสมัครแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตร ที่ประเทศอิสราเอล (TIC) ครั้งที่ ๑๒
​กระทรวงแรงงาน จับมือ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (HRD Korea) จัดนัดพบแรงงานไทย ที่กลับจากการทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงแก่แรงงานไทย พร้อมทำงานในสถานประกอบการเกาหลีในประเทศไทย
​กรมการจัดหางาน จัดระเบียบบริษัทโมเดลลิ่ง ให้ความคุ้มครอง ดูแล นายแบบ นางแบบต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
ด่วน! ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว เข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และการอนุญาตทำงาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด่วน!...แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือบัตรสีชมพูต้องขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน 2560 เท่านั้น (ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด)
เปิดแล้ว...ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
1 มีนาคม นี้ กัมพูชา เริ่มลงพื้นที่มอบหนังสือเดินทางให้แรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ทำงานหรือเคยทำงานกับนายจ้าง ขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และการอนุญาตทำงาน ด่วน!
​เปิดแล้ว..รีบดำเนินการด่วน!! ต่ออายุบัตรสีชมพูของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ
​กรมการจัดหางาน อุ้มลูกหนี้ ที่ประสบภัยภาคใต้ พักชำระหนี้ ไม่คิดดอกเบี้ย
​ไต้หวันปรับขึ้นเบี้ยประกันภัยแรงงาน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ต่ออายุบัตรสีชมพูของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ
​เตือน! คนหางานระวังถูกหลอกไปทำงานประเทศลิเบีย
​จะไปทำงานรัสเซียต้องปลอดโรค เอดส์ วัณโรค ซิฟิลิส และโรคเรื้อน
 1 2 3 >